ПАНЧЕВО СЕ ПРЕДСТАВИЛО НА БИЗНИС КОНФЕРЕНЦИЈИ О ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ

Панчево је добитник признања „BEES AWARD 2015“ за јасно опредељење ка рационалном коришћењу енергије, подизање нивоа енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије верификованом кроз Стратегију развоја града Панчева до 2020. године, као и креирање позитивног и подстицајног амбијента са привредним сектором, стручном јавности и грађанством. Одлуку о додели јавног признања, које је свечано уручено градоначелнику Саши Павлову, донео је Стручни жири и компанија „Мас медија интернешнл“, организатор 3. Међународне бизнис конференције „BEES 2015“ на тему развоја тржишта енергетске ефикасности кроз нове моделе финансирања, одржаној 15. децембра у београдском Сава центру.

Градоначелник Панчева Саша Павлов презентовао је на конференцији активности Панчева везано за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије. Делегацију Панчева чинили су и чланица Градског већа Јелена Батинић, директорка ЈКП „Грејање“ Сандра Божић и главни инжењер Владимир Гаврановић, као и Биљана Миладиновић, Биљана Ђордан и Јасмина Радовановић, представнице надлежних служби Градске управе.

У свом излагању пред многобројним представницима домаћих компанија и институција и представницима преко 25 страних држава у оквиру првог панела градоначелник Саша Павлов презентовао је пројекат „BANAT SUN 4 ALL“ који се спроводи у оквиру програма прекограничне сарадње Румунија-Србија ИПА 2007-2013. године где је град Панчево узео учешће у сарадњи са прекограничним партнером општином Лугош из Румуније. Ово је пилот пројекат за промоцију и имплементацију соларне енергије за производњу топле потрошне воде, као пример добре праксе у локалној самоуправи.

Садржај овог пилот пројекта је утврђивање оправданости примене соларне енергије за потребе грејања топле потрошне воде (ТПВ), у оквиру система даљинског грејања у граду Панчеву и јавних зграда у општини Лугош (Румунија). Пројекат је у складу са стратегијом развоја града Панчева за период 2014-2020. и то у оквиру стратешког приоритета 7. Подизање нивоа енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије

Стратешки циљ пројекта је повећање учешћа нових иновативних технологија као подршка одрживом развоју у граду Панчево- општина Лугош, а специфични циљеви су: Стварање предуслова за унапређивање и осавремењавање система грејања у Панчеву изградњом система соларних колектора и обезбеђивање континуираног праћења практичне примене пилот система. Основни значај овог пројекта је то што ће се смањити загађење животне средине, промовисати одржива производња и потрошња енергије и подићи свест грађана о значају обновљивих извора енергије.

Градоначелник Саша Павлов захваљујући се на препознатим напорима града Панчева да покрене пројекте у овој области истакао је овом приликом:

– Панчево се на овој конференцији представило са свим оним пројектима које је урадило у области енергетских уштеда и развоја алтернативних извора енергије. Главни пројекат с којим се представљамо је пројекат рађен у сарадњи са Румунијом у оквиру програма прекограничне сарадње, а то је пројекат „Банат сан фор ол“, који ће бити реализован у наредних 12 месеци и односи се на примену соларне енергије, односно субституције гаса за производњу топле потрошне воде у даљинском систему грејања. На такав начин ми смо сигурни да ће се остварити уштеда енергената за ову намену негде на нивоу 49% тј. уштеда у самом функционисању грејања, а ја сам сигуран и квалитетније снабдевање грађана топлом потрошном водом и у летњем и у зимском периоду. Град ће презентовати и неке пројекте због којих је и добио награду Лидера одрживог развоја, а то су истраживања која смо имали у погледу коришђења биомасе у систему даљинског грејања, острво одрживог саобраћаја – пројекат који смо остварили у сарадњи са Провинцијом Равена и приказаћемо нека ранија истраживања која су везана за коришћење геотермалних извора који опет и у складу са Стратегијом развоја града Панчева од 2014 до 2020. године намећу и неке нове обавезе.

Директорка ЈКП „Грејање“ Сандра Божић у изјави медијима напоменула је:

– Значај оваквих скупова заиста је велики обзиром да разговарамо о енергетској ефикасности и што Град Панчево може да покаже примере добре праксе у коришћењу обновљивих извора енергије. Ми се данас презентујемо са „Банатским сунцем за све“, пројектом чија ће имплементација кренути у јануару и који ће у наредних годину дана омогућити постављање соларних панела на око 900 м2 око топлане Котеж 2, како бисмо побољшали квалитет санитарне топле воде за све кориснике којих има око 3000 у том делу града. Такође, разговарали смо и разговраћемо и о биомаси и о неким другим пројектима који се тичу енергетске ефикасности, а који су врло примењиви на локалне самоуправе поготове оне какво је Панчево јер ми смо заиста спремни за употребу алтрнативних извора чим пронађемо партнера који би учествовао у финансирању и изради пројеката ове врсте.

У оквиру конференције одржана је берза пројеката – презентација припремљених пројеката у локалним самоправама, као и „B2B“ (бизнис ту бизнис) састанци са компанијама и финансијским институцијама. Град Панчево и Град Нови Пазар једине су локалне самоуправе Србије које су се представиле на конференцији и јасно исказале опредељеност и кроз конкретне пројекте да примењују и развијају концепт енергетске ефикасности, још увек недовољо примењен у Републици Србији.