Fotonaponski panel koji je Gradska uprava grada Pančeva ustupila na korišćenje Mašinskoj školi “Pančevo”, donacija je Provincije Ravena u okviru Programa SEENET iz 2013. godine, kada je grad Pančevo dobio i “Ostrvo za održivi saobraćaj”, 3 automobila na električni pogon, kao i 3 bicikla.

Tokom današnje posete Mašinskoj školi, članica Gradskog veća zadužena za zaštitu životne sredine Katarina Banjai istakla je:

“Ovaj fotonaposki panel je pokaznog karaktera i na ovaj način učenici škole će obogatiti i unaprediti svoje praktično znanje i proširiti svoju ekološku svest o značaju očuvanja životne sredine. S obzirom na to da Mašinska škola Pančevo u kontinuitetu realizuje zanimljive projekte iz oblasti energetske efikasnosti, mislim da je ustupanje navedenog panela značajan i opravdan potez za dodatnu edukaciju u ovoj školi.”

Inače, odluku o ustupanje na korišćenje panela, a na osnovu upućene molbe direktora Mašinske škole Milorada Ilića, donela je Skupština grada Pančeva na sednici održanoj 19. maja 2017. godine.