Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Град Панчево закључили су јуче уговоре о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње и реконструкције објеката фекалне канализације за пројекте:
1.Наставак изградње канализационе мреже у насељу Иваново у Панчеву и
2.Наставак изградње канализационе мреже у насељу Јабука у Панчеву

Уговори су закључени по основу Конкурса за доделу средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације у 2017. години.

За Иваново је Покрајина определила 19.422.400,00 динара што је 80% вредности инвестиције, док ће Град овај пројекат суфинансирати са 4.855.600,00 и обезбедити средства за ПДВ. Радови треба да обухвате изградњу у улицама 29. новембар, Рибарској и Пролетерској улици, и да се на тај начин омогући да се 84 домаћинства прикључи на мрежу. Рок за завршетак посла је 12 месеци од потписаног уговора након спроведеног поступка јавне набавке.

За реализацију у Јабуци, Покрајина је определила средства у износу од 19.016.800,00 динара, док ће Панчево пројекат суфинансирати са 4.754.200,00 динара што представља 20% вредности инвестиције, као и средства за ПДВ. Радови су планирани за улице Маршала Тита, Христијана Карпоша и Лоле Рибара и треба да омогуће прикључке за 142 домаћинства. Рок за завршетак инвестиције је 12 месеци након изабраног понуђача.

Инвестиције ће бити реализоване уз стручну помоћ ЈП Дирекције за изградњу и уређење Панчева.