Министарство привреде Републике Србије одобрило је Граду Панчеву средства за реконструкцију улице 7. јула, по јавном позиву за реализацију пројеката из Програма подршке унапређењу локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно – ЕИБ 8.

Циљ Програма је подизање капацитета јединица локалних самоуправа кроз унапређење инфраструктуре, стандарда и квалитета живота грађана. Јавну набавку за радове спровешће Министарство привреде.

Одобрена средства по овом јавном позиву обезбеђена су из зајма Европске инвестиционе банке и износе 50% вредности радова без ПДВ-а, односно 56.500.000,00 динара.

Ово је највећи износ одобрен некој јединици локалне самоуправе по овом позиву, а преостали износ средстава за ову капиталну инвестицију обезбеђује Град Панчево из кредитног задужења града.