У оквиру ИПА пројекта „Уз малу помоћ пријатеља“, у току је израда Акционог плана за унапређење образовања у граду Панчеву, одржане су 4 фокус групе са различитим актерима у образовању, с циљем обезбеђивања партиципативног приступа планирању:

  • Фокус група са представницима ГУ
  • Фокус група за претшколско образовање
  • Фокус група за основношколско образовање, и
  • Фокус група за средњешколско образовање.

У раду фокус група учествовали су представници школа, ђачких парламената, невладиних организација, Интерресорне комисије, васпитачи и наставници, родитељи, просветне саветнице, ромски координатор, чланови Тима за имплементацију пројекта и запослени у ГУ Панчево који се баве социјалном инклузијом и образовањем, а процес израде воде стручни консултанти.

Нацрт Акционог плана биће стављен на јавни увид пре усвајања, а сви који желе да дају свој допринос изради овог документа могу своје предлоге послати на мејл адресу Градске већнице за образовање: tatjana.bozic@pancevo.rs или на пројектни мејл: projekat.drop.out.pancevo@gmail.com до краја јуна 2018. године.