Покрајински секретаријат за финансије одобрио је Граду Панчеву средства за суфинансирање ИПА пројекта „Уз малу помоћ пријатеља“, у противвредности 19.954,08 ЕУР.

Ово је шести пут да покрајински секретаријати на овај начин пружају значајну подршку Граду Панчеву у обезбеђивању средстава за реализацију пројеката који се финансирају из фондова ЕУ.