Дана 29.09.2017. године одржана је почетна конференција пројекта „УЗ МАЛУ ПОМОЋ ПРИЈАТЕЉА“, у складу са Планом видљивости пројекта и Планом активности.

На конференцију је позвано електронским путем 74 лица, а од тога 25 је обавештено и редовном поштом.

Од укупног броја, позиву се одазвао 51 учесник, односно 58 учесника са члановима тима, од чега је 48 жена и 10 мушкараца.

 ОБЛАСТ:  БРОЈ ПРИСУТНИХ:
 Образовање:  24
 Социјална заштита:  3
 Здравство:  4
 Невладине организације:  4
 Медији:  3
 ГУ Панчево:  13
 Укупно:  51

 

Циљ конференције био је да се школама учесницима у пројекту свечано уруче уговори о учешћу у пројекту, да се представници школа детаљно упознају са пројектним циљевима, активностима и очекиваним резултатима, као и да се упознају са резултатима пројекта школе „23 мај“ која је спровела сличне активности против осипања из система образовања, а чији резултат су мотивација учесницима у пројекту. Такође, циљ пројекта био је да се јавност и медији обавесте о томе шта могу очекивати на пројекту, као и да се најшира јавност позове да сарађује волонтерски тј. кроз спонзорске активности.

Представници пројектног тима позвани су да дају изјаву за РТВ „Панчево“.

Конференција је трајала од 11 до 13 часова и завршена је са успехом.