Комисија за избор педагошких асистената, формирана дана 01.08.2017. године, за потребе реализације пројекта „Уз малу помоћ пријатеља – превенција раног напуштања школе у Панчеву“ након пријема и отварања документације, индивидуалних разговора са кандидатима и потребама деце мапиране у 10 (десет) Основних школа на територији града Панчева и насељених места, утврдила је да се на листи примљених кандидата нађу следећи изабрани кандидати (погледати приложене слике).

Кандидати који нису изабрани стављају се на резервну листу. У случају да изабрани кандидати одустану од учешћа у пројекту, уговор о делу склопиће се са лицима са резервне листе.

Комисија није узела у обзир непотпуне, неблаговремене и пријаве кандидата који не испуњавају услове из јавног позива.