Пројектом Града Панчева „Уз малу помоћ пријатеља- превенција раног напуштања школе у Панчеву“ предвиђена је помоћ и подршка школама учесницама пројекта и Дому за омладину и незбринуту децу без родитељског старања „Споменак“ у виду испоруке намештаја, дидактичког материјала и ИТ опреме у вредности 3.000 ЕУР. Од наведених средстава, 500 ЕУР утрошено је на набавку намештаја, 500 ЕУР за дидактички материјал и 2.000 ЕУР за набавку ИТ опреме по школи. Школама је испоручен намештај и дидактички материјала а ускоро се очекује и испорука ИТ опреме.