ODELJENJE ZA SAOBRAĆAJ

Odeljenje za saobraćaj je deo Sekretarijata za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Gradske uprave. Odeljenje vrši stručne, upravne i druge poslove u oblasti saobraćaja i saobraćajnih komunikacija na teritoriji grada Pančeva (na putevima i ulicama nad kojima ima nadležnost), odnosno poslove koji se odnose na:

 • tehničko regulisanje saobraćaja na opštinskim putevima i ulicama;
 • određivanje privremenih i trajnih režima saobraćaja na opštinskim putevima i ulicama;
 • razvoj i unapređenje mirujućeg (stacionarnog) saobraćaja;
 • upravljanje, obnovu i razvoj javnog prevoza putnika na teritoriji Grada;
 • praćenje i analizu transportnog tržišta;
 • povećanje bezbednosti saobraćaja, naročito pešačkog i biciklističkog saobraćaja;
 • razvoj sistema upravljanja saobraćajem;
 • izdavanje saglasnosti na saobraćajne projekte;
 • izdavanje taksi dozvola i potvrda o pogodnosti vozila za obavljanje taksi prevoza putnika;
 • izdavanje odobrenja za zaustavljanje i parkiranje teretnih motornih vozila radi snabdevanja;
 • izdavanje parking kartica za trudnice i parking karata za osobe sa invaliditetom;
 • izdavanje rešenja o regulisanju saobraćaja za vreme održavanje sportskih ili drugih priredbi na javnom putu;
 • stručne i druge poslove za potrebe Koordinacionog tela za bezbednost saobraćaja;
 • druge poslove u oblasti saobraćaja i strategije njegovog razvoja, u skladu sa zakonima, Statutom grada, gradskim odlukama, drugim propisima i državnom strategijom u oblasti bezbednosti saobraćaja.