Red vožnje je utvrđen planom linija koji je usvojilo Gradsko veće grada Pančeva. Plan linija sadrži sve polaske i sva stajališta na svim linijama u gradu Pančevu.

Linije

Stajališta

Raspored polazaka