Ред вожње је утврђен планом линија који је усвојило Градско веће града Панчева. План линија садржи све поласке и сва стајалишта на свим линијама у граду Панчеву.

Линије

Стајалишта

Распоред полазака