Ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta katastarske parcele broj 1153/2 KO Pančevo

/Ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta katastarske parcele broj 1153/2 KO Pančevo

Grad Pančevo, koga zastupa Saša Pavlov, gradonačelnik grada Pančeva i Radoslav Šoškić, iz Pančeva, zaključuju dana 12.06.2018. godine, u Pančevu, sledeći

Ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta
katastarske parcele broj 1153/2 KO Pančevo

Predmet ovog Ugovora je otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Pančeva i to katastarske parcele broj 1153/2 K.O. Pančevo, u površini od 21a 17 m2, upisane u list nepokretnosti br. 14655 KO Pančevo, koja se u prirodi nalazi u ulici Svetozara Šemića, u obuhvatu Plana generalne regulacije – Celina 1 – širi centar (krug obilaznice) u naseljenom mestu Pančevo (“Sl. list grada Pančeva” br. 19/12, 27/12-ispr., 1/13-ispr., 24/13-ispr. i 20/14).

Više pročitajte u priloženim dokumentima:

2018-07-18T11:22:53+00:0018/07/2018|
Veličina slova
Kontrast