Разлог за израду концепта плана
Разлог приступању изради Плана генералне регулације насељеног места Јабука (у даљем тексту План), је потреба да се предметни простор усагласи са актуелним потребама и новим планским циљевима, као и Одлука о изради Плана генералне регулације насељеног места Јабука („Службени лист града Панчева“ број 25/2009).
Уочена је и потреба да се измене поједина планска решења, и да се на основу Одлука о изради Плана генералне регулације насељеног места Јабука приступи изради нацрта Плана је основа за просторни развој, заштиту и уређење подручја насељеног места Јабука.

Докуметација:
Службени лист града Панчева бр. 11/2011
– Текст плана

Графички прилози:
01. Планирана намена простора
02. План регулације
03. План инфраструктуре