Gradska uprava grada Pančeva oglasila je Javnu raspravu Nacrta odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Pančeva. Javna rasprava sprovodi se u periodu od 26. februara do 5.marta 2018. godine.