Razlog izrade izmene Plana je obezbeđivanje odgovarajuće planske regulative za izgradnju novog dalekovoda, preko područja obuhvaćenog postojećim planom detaljne regulacije „GREEN FIELD 1“ eko-industrijske zone – južno od „Petrohemije“ u Pančevu („Sl. list grada Pančeva“ br.07/11). Unapređenjem neodgovarajućeg planiranog stanja u delu prostora obuhvaćenog „Green Field 1“ eko-industrijskom zonom, obezbediće se najracionalnije i „najelegantije“ rešenje napajanja Raferije nafte Pančevo primarnom električnom energijom, odnosno izgradiće se nova deonica postojećeg dalekovoda 220 kV br.253/2 TS HIP 2 – TS PANČEVO 2, uvođenjem u novu TS NIS, a što je
procenjeno kao prioritetno rešenje za sveobuhvatnu modernizaciju Rafinerije nafte Pančevo.

Dokumentacija:
Tekst izmene i dopune
Sl. list grada Pančeva br. 29/2011

Grafički prilozi:
Plan namene površina
Plan regulacije
Plan infrastrukture