Обавештење о увођењу у војну евиденцију

08/02/2016|

Грађани Републике Србије, а на основу члана 47. Закона о одбрани имају право и дужност да извршавају војну, радну и материјалну обавезу и учествују у [...]