Набавка услуге текућих поправки и одржавања аутомобила пољочуварске службе

2019-07-05T10:38:17+02:0028/03/2016|

Поступак јавне набавке мале вредности - Набавка услуге текућих поправки и одржавања аутомобила пољочуварске службе обликована у две партије и то: Парт [...]