Набавка услуге текућих поправки и одржавања аутомобила пољочуварске службе

28/03/2016|

Поступак јавне набавке мале вредности - Набавка услуге текућих поправки и одржавања аутомобила пољочуварске службе обликована у две партије и то: Парт [...]