Na parceli ispred toplane Kotež 2, počela je priprema zemljišta za postavku solarnog sistema za zagrevanje sanitarne vode. Zemljište će biti pripremljeno do kraja meseca oktobra. Solarni sistem će biti instaliran i u funkciji do kraja decembra 2016. godine

pre početka pripreme

prema-kotezu-2     prema-pivari     prema-toplani

priprema u toku

prema-kotezu-2-rad     prema-pivari-rad     prema-toplani-rad