Тим за имплементацију Пројекта „Банатско сунце за све“ одржао је Састанак за разјашњења“ за потенцијалне добављаче соларног система по ПРАГ процедури, обавезан за набавку ове вредности. Потврда присуства састанку је неопходна оним предузећима која планирају да поднесу тендерску документацију.

За састанак се пријавило 14 предузећа, односно 28 представника. Први део састанка је одржан у згради Градске управе града Панчева а затим су потенцијални добављачи обишли место поставке система односно топлану Котеж 2, у оквиру чијег система ће се наћи и овај соларни систем за загревање санитарне топле воде. На питања у вези са припремом земљишта, конструкцијом и прикључком на постојећи систем је одговарао технички менаџер пројекта, Зоран Божанић. Сва пријављена предузећа за овај међународни тендер су регистроване у Србији.

Сва постављена питања од стране потенцијалних добављача као и одговори биће јавно доступни на овој страници сајта града Панчева најкасније 06.10.2016. године.

13    2    4    5 9