У оквиру конгреса „Међународни дани енергетике и инвестиција“ који је одржан 10-11.03.2016. године, у организацији Централно европског форума за развој (CEDEF), Новосадског сајма, Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине и Color Press групе град Панчево је представио пројекат „Банатско сунце за све“.

„Банатско сунце за све-Пилот пројекат за промоцију и имплементацију соларне енергије за загревање топле воде“ се финансира од стране Европске Уније кроз Програм ИПА прекограничне сарадње Румунија – Република Србија.

У оквиру теме „Коришћење обновљивих извора енергије у системима даљинског грејања“ Сандра Божић, менаџер пројекта представила је основне активности, циљеве и резултате пројекта као и износи финансирања и суфинансирања.

Након презентације се развила дискусија на тему могућности финансирања обновљивих извора енергије из ИПА фондова. Представници Инжењерске коморе Србије су изразили заинтересованост да се презентација пројекта одржи за чланове коморе у наредном периоду.

20160311_134044  20160311_134349 20160311_134401 20160311_135707  20160311_140256