У јануару 2016. године је одржани су први састанци тима за имплементацију пројекта „Банатско сунце за све“, Менаџер пројекта- Сандра Божоћ, Технички менаџер-Зоран Божанић, Финансијски менаџер-Марина Кахрић-Лазић, ПР Менаџер-Анђела Вила, Финсијски администратор-Биљана Маслић, Правни администратор-Љиљана Вуколић. Један састанак је одржан у Панчеву а један у Лугожу. На састанку у Лугожу су се чланови тима упознали са задацима и циљевима пројекта и договорили начелно динамику спровођења активности дефинисаних у пројекту, у односу на скраћење имплементационог периода са 24 на 12 месеци. На састанку у Панчеву је формирана заједничка техничка комисија састављена од чланова тима из обе земље која одобрава све одлуке на пројекту.

 

  New Image 5