Gradonačelnik grada Pančeva je dana 04.11.2016. godine obrazovao Tim za realizaciju i vrednovanje Programa i Akcionog plana razvoja sporta u gradu Pančevu za period 2016.-2018. godine. Rešenje o obrazovanju Tima možete preuzeti ovde