Градоначелник града Панчева је дана 04.11.2016. године образовао Тим за реализацију и вредновање Програма и Акционог плана развоја спорта у граду Панчеву за период 2016.-2018. године. Решење о образовању Тима можете преузети овде