У складу са Акционим планом развоја спорта у граду Панчеву за период 2016-2018. године, Градоначелник града Панчева образовао је Тим за спортску инфраструктуру у граду Панчеву за период 2016.-2018. године који можете преузети овде и Тим за реализацију и вредновање Програма и Акционог плана развоја спорта у граду Панчеву за период 2016-2018. године који можете преузети овде