U četvrtak, 3. novembra 2016. godine, u Maloj sali Gradske uprave održana je Treća redovna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije grada Pančeva. Na dnevnom redu bila je priprema za zimski period 2016/2017. godine, a sednicom je predsedavao zamenik gradonačelnika i zamenik komandanta Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Pančeva Predrag Živković.

Članovi Gradskog štaba za vanredne situacije izvestili su prisutne da su obavljene neophodne pripreme za predstojeću zimsku sezonu, dok je šef Odeljenja za odbranu i vanredne situacije Gradske uprave Miodrag Milošević prisutne upoznao sa formiranjem Situacionog centra Grada Pančeva, koji bi trebalo da počne sa radom do kraja meseca. Osnovni zadatak centra biće praćenje situacije na terenu, prikupljanje i obrada podataka i njihovo prosleđivanje subjektima koji treba da reše nastali problem, čime se vremenski maksimalno skraćuje.

Z A K LJ U Č A K:

1. Svi subjekti, koji su obavezni da sprovode pripreme za predstojeću zimsku sezonu 2016/2017. godine na teritoriji Grada Pančeva za odbranu od snega i snežnih nanosa izvršili su neophodne pripreme i definisali potrebe, zadatke, rokove i izvršioce za njihovo nesmetano funkcionisanje.

2. Ukoliko bude potrebno, održaće se potreban broj sastanaka, kako bi se blagovremeno rešili eventualno nastali problemi.