У четвртак, 3. новембра 2016. године, у Малој сали Градске управе одржана je Трећа редовна седница Градског штаба за ванредне ситуације града Панчева. На дневном реду била је припрема за зимски период 2016/2017. године, а седницом је председавао заменик градоначелника и заменик команданта Градског штаба за ванредне ситуације Града Панчева Предраг Живковић.

Чланови Градског штаба за ванредне ситуације известили су присутне да су обављене неопходне припреме за предстојећу зимску сезону, док је шеф Одељења за одбрану и ванредне ситуације Градске управе Миодраг Милошевић присутне упознао са формирањем Ситуационог центра Града Панчева, који би требало да почне са радом до краја месеца. Основни задатак центра биће праћење ситуације на терену, прикупљање и обрада података и њихово прослеђивање субјектима који треба да реше настали проблем, чиме се временски максимално скраћује.

З А К Љ У Ч А К:

1. Сви субјекти, који су обавезни да спроводе припреме за предстојећу зимску сезону 2016/2017. године на територији Града Панчева за одбрану од снега и снежних наноса извршили су неопходне припреме и дефинисали потребе, задатке, рокове и извршиоце за њихово несметано функционисање.

2. Уколико буде потребно, одржаће се потребан број састанака, како би се благовремено решили евентуално настали проблеми.