Скупштина града Панчева на седници одржаној дана 17. јуна 2016. године, донела је Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево ради у следећем саставу:

1. ЗДЕНКА ЈОКИЋ, председник
2. СЛОБОДАН МИЛОВАНОВИЋ, члан
3. СРЂАН ПОЛОВИНА, члан
4. ИВАН ДУПОР, члан
5. ДРАГАН ОСТОЈИН, члан

Ивана Марковић, секретар Комисије.

Наведена лица именују се на период од три године.

Задатак Комисије је спровођење јавног конкурса за избор директора предузећа у складу са Законом о јавним предузећима и Одлуком о начину и поступку именовања директора јавних и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево.