КОМИСИЈИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ПАНЧЕВО

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ____________________________________
                                                               (пословно име предузећа)

1. Име и презиме подносиоца пријаве __________________________________________

2. Кратка биографија подносиоца пријаве (може и у прилогу)
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Документација у прилогу:


Напомена/коментар:_____________________________________________________________________________________________________________________

Датум:                                                                                                 Подносилац пријаве

_________                                                                                   ___________________