Седница ће се одржати 20. јула 2016. године (среда) са почетком у 12 часова у Великој сали зграде Градске управе града Панчева.

На основу члана 61.став 1. Пословника Скупштине града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 1/15-пречишћен текст), председник Скупштине града Панчева сазива 5. седницу Скупштине града Панчева.
Материјал за седницу можете преузети ОВДЕ