Sednica će se održati 07. avgusta 2015. godine (petak) sa početkom u 10 časova u Velikoj sali zgrade grada Pančeva.

Na osnovu člana 62. stav 5. Poslovnika Skupštine grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» br.1/15 – prečišćen tekst) sazivam XXXVII sednicu Skupštine grada Pančeva.

Za sednicu predlažem sledeći

D N E V N I  R E D

1. Predlog rešenja o izmeni Rešenja o izboru zamenika predsednika Skupštine grada Pančeva.

2. Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Apoteke „Pančevo“ Pančevo.

Materijal za sednicu možete preuzeti ovde

Molimo Vas da sednici Skupštine grada Pančeva obavezno prisustvujete a da u slučaju sprečenosti svoj izostanak opravdate pismenim dokumentom – putnim nalogom, za službeni put ili potvrdom lekara za bolovanje,predajom u sobe 103/i 109/ Sekretarijata za skupštinske poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog veća,najkasnije do 2. u mesecu za prethodni mesec.

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

GRAD PANČEVO

SKUPŠTINA GRADA

BROJ:  II – 04-06-16/2015-12

Pančevo, 06. avgust 2015. godine

SEKRETAR SKUPŠTINE     PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Marina Kendereški              Filip Mitrović, dipl.ekonomista