logo grada

R E P U B L I K A    S R B I J A

Autonomna Pokrajina Vojvodina

GRAD PANČEVO

Grad Pančevo u saradnji sa Opštinom Opovo i ove godine organizuje manifestaciju pod nazivom „EKO REGATA TAMIŠ“, u periodu od 18.avgusta do 20.avgusta 2017.godine. Ideja ove osme po redu regate je da se uz podizanje svesti građana o potrebi zaštite reke od zagađenja izvrši i promocija reke Tamiš kako bi se proglasio njen status u „Državni plovni put“ od Pančeva do Opova, kao i promocija potencijala Tamiša za nautički turizam i razvoj održivih vidova turizma na potezu od Pančeva do Opova.

Regata je podržana od strane Republičke direkcije za vode, resornih Ministarstava (vodni saobraćaj), Pokrajinskog sekretarijata za privredu, Privredne komore Srbije, Grupacije za nautičku privredu i nautički turizam NATUS i Grupacije za manifestacioni turizam pri PKS.

Predviđena maršuta Eko regate Tamiš je Pančevo – Jabuka – Glogonj- Sefkerin – Opovo i tokom putovanja biće organizovana edukativna predavanja, prezentacije, sakupljanje sekundarnih sirovina (pvc ambalaže) i čišćenje vodenog ogledala na mestima predviđenim za zadržavanje i druženje i opuštanje regataša u večernjim časovima na plaži u Glogonju i marini sa čardom u Opovu.

Eko regata Tamiš ima svoju težinu i poruku a to je da želimo da brinemo o našim rekama, da podignemo ekološku svest onih koji izlaze na obalu, prvenstveno u Pančevu, Jabuci, Glogonju i Opovu i svim mestima uz Tamiš i uzvodnije.

Tamiška regata na najbolji način spaja turizam i ekologiju, a učesnici regate se mogu upoznati sa nekim skrivenim mestima na reci, uživati u vožnji i druženju uz edukaciju svog podmladka da zavole reku, da je čuvaju i neguju.

Kako bi smo imali što uspešniju Regatu, želja nam je da na Eko Regati Tamiš okupimo veliki broj različitih učesnika: udruženja, ustanova, pojedica, žena, dece, starije i mlađe populacije.

Zbog toga Vas pozivamo da aktivno učestvujete u organizaciji Eko regate Tamiš i time date svoj doprinos u čišćenju i očuvanju reke Tamiš.

U prilogu ovog poziva nalazi se Prijava za učešće i Program VIII Eko regate Tamiš.

                                                                                                      i Prijavni formular   Eko regata Tamiš

Popunjene formulare pošaljite do 14.avgusta 2017.godine na adresu: Gradska uprava grada Pančeva, Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj, Trg Kralja Petra I 2-4, kancelarija 306 ili u elektronskoj formi na e – mail adresu: milorad.timcenko@pancevo.rs

Kontakt osoba za sve informacije je koordinator Manifestacijev- Milorad Timčenko, tel. 013/308881 ili 064/8662412.