Grad Pančevo u kontinuitetu sprovodi niz aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje uslova za poslovanje u našem gradu, povećanje broja novih radnih mesta i nivoa stručnih znanja zaposlenih  i iz tog razloga Grad Pančevo  poziva  na saradnju sve  poslodavce  da uzmu učešće u popunjavanju Upitnika za poslodavce na teritorija grada Pančeva.

adresa: Gradska uprava Pančevo
Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj
Trg Kralja Petra I 2-4, 26101Pančevo

e-mail adresa: ler@pancevo.rs
br.tel./fah: 013/308709

Upitnik za poslodavce