Реализација програма или мера активне политике запошљавања – Пројекат „Смањење сиромаштва кроз могућност запошљавања у сарадњи са „Хелп“ организацијом – радна пракса за младе“ у 2018 /2019 години који се спроводи између Града Панчева и организације „Хелп“ подразумева утврђивање међусобних права и обавеза између Града Панчева и Help Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Београд у реализацији наведеног пројекта и у вези са учешћем Града Панчева на име учешћа у реализацији пројекта на територији града Панчева. Пројекат доприноси смањењу сиромаштва путем подршке самозапошљавању угроженог становништва кроз кроз спровођење радне праксе за младе. Трајање пројекта је 36 месеци. У оквиу пројекта подржано је  8 практиканата који су рапоређени код 7 послодаваца.

Листа- компонента 2 – радна пракса