Градоначелник града је дана 17.08.2016. године донео Закључак број ИИ-06-020-9/2016-503, да се средства у оквиру Јавног конкурса за финансирање пројеката женског предузетништва за развој нових производа у оквиру нематеријалног културног наслеђа, доделе следећим удружењима:

  1. СКПД „Ђетван“, Панчево, пројекат: „Етно радионица словачких ношњи“, у износу од 200.000 динара;

      2. МКУД „Тамаши Арон“, Панчево, пројекат: „Специјалитети и рукотворине Буковинских Секељ-Мађара“, у износу од 200.000 динара;

  1. Удружење грађана македонске националне заједнице „Илинден Јабука“, у износу од 200.000 динара;

     4. Удружење грађана „Панонке“, Панчево, пројекат: „Поезија исписана женском руком“, у износу од 165.000 динара;

     5.“Центар за заштиту и афирмацију македонске традиције и посебности“, Качарево, пројекат: „Оживимо народно стваралаштво“, у износу     од   155.000 динара;

  1. Удружење жена „Доловке“, Долово, пројекат: „Вез-стари занат наших бака везене домаћице“, у износу од 80.000 динара.

Исплата средстава удружењима извршиће се на рачуне код Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије.

Обавезују се удружења којима су одобрена средства да отворе рачуне код Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије, а имајући у виду одредбе члана 9. став  4. и 5. Закона о буџетском систему.