Градоначелник града Панчева је дана 07.12.2018. године разматрао Предлог за доношење закључка у вези са Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме за 2018. годину и на основу Закона  локалној самоуправи и Статута града Панчева донео Закључак, којим одобрава средства за финансирање привредникх субјеката, а по предлогу Комисије.