Град Панчево је успешно реализовао пројекат „Примена савремених алата за управљање пројектима“ који суфинансира Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу http://www.region.vojvodina.gov.rs/.

Пројектни тим је одржао више састанака који су допринели да се прецизира потреба за типом софтвера и дефинишу функције које софтвер треба да поседује. Додатна вредност реализованог пројекта је сагледавање потребе се преиспитају процедуре када је управљање пројектима у питању: од фазе конкурисања до реализације и извештавања. У оквиру овог пројекта град Панчево је прибавио компјутерске лиценце за софтвер Microsoft project као и MS Office пакета. Такође, седморо запослених у Градској управи града Панчева прошло је основну обуку за рад у Microsoft project софтверу.

Градска управа града Панчева ће наставити да унапређује управљачке капацитете, улаже у људе и софтверска решења.