Фонд за развој РС расписао је конкурс за аплицирање везано за одржавање ликвидности у отежаним економским условима услед пандемије.

Влада Републике Србије на предлог Министарства привреде усвојила је Програм финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима изазваним пандемијом COVID – 19.

Основни циљеви Програма су да се у условима отежаног пословања изазваног пандемијом вируса COVID – 19 обезбеди подршка привредним субјектима за набавку обртних средстава као и за одржавање текуће ликвидности у циљу редовног измиривања обавеза према пословним партнерима, запосленима и држави.

Реализација Програма вршиће се преко Фонда за развој Републике Србије све док се средства из Програма не утроше, а најкасније до 10. децембра 2020. године.

На следећем линку можете погледати све услове и комплетну документацију за конкурс: https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/likvidnost-covid19?fbclid=IwAR055qyw2f74_IZ9pc8kK3lMvLWaCQOszXkVJFXop_FI4CpP_3E71ja2clc