Privredni savet je stalno stručno i savetodavno telo, čiji su osnovni zadaci da:
Inicira izradu razvojnih strategija i projekata, planova, podstiče i procenjuje realizacije razvojnih strateških planova, razvija mehanizme komunikacije i protoka informacija u cilju otvaranja grada prema domaćim i stranim investitorima i da kontinuirano prati situacije izazvane ekonomskom krizom.

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Privrednog saveta grada Pančeva u 2018. godini

 Rešenje o obrazovanju Privrednog saveta grada Pančevo u 2018. godini

Zaključak broj 18 Privrednog saveta grada Pančeva za 2018.godinu

Zaključak broj 17 Privrednog saveta grada Pančeva za 2018.godinu