Привредни савет је стално стручно и саветодавно тело, чији су основни задаци да:
Иницира израду развојних стратегија и пројеката, планова, подстиче и процењује реализације развојних стратешких планова, развија механизме комуникације и протока информација у циљу отварања града према домаћим и страним инвеститорима и да континуирано прати ситуације изазване економском кризом.

Решење о измени Решења о образовању Привредног савета града Панчева у 2018. години

 Решење о образовању Привредног савета града Панчево у 2018. години

Закључак број 18 Привредног савета града Панчева за 2018.годину

Закључак број 17 Привредног савета града Панчева за 2018.годину