Media Release

Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. • Mission to the Republic of Serbia • www.help-serbia.org.rswww.help-ev.de

Mat.br.: 17584359 • PIB 103483174 • Učiteljska 52 • 11000 Beograd •Srbija

ПОЗИВ ЗАИНТЕРСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ПОДРШКА ПРИ ЗАПОЧИЊАЊУ ИЛИ РАЗВОЈУ СОПСТВЕНИХ ПОСЛОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ


У оквиру реализације актуелног првог пројектног циклуса у Панчеву „Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група“, немачка организација Хелп најављује информативне састанаке за све којима је потребна подршка у започињању или развоју пословних делатности.


Позивају се сви заинтересовани, првенствено незапослени, који желе да себи и својим породицама обезбеде редован извор прихода да искористе ову могућност.


Подршка у оквиру Хелп-овог програма, биће пружена оним лицима која задовоље социјалне и економске критеријуме. Критеријуми омогућавају селекцију реалних и одрживих малих бизниса, којима ће кроз пројекат бити пружена подршка у опреми у вредности од око 2.000,00 и 3.600,00 евра, пакет пословних обука (бизнис план, маркетинг и менаџмент), стручне обуке за релевантне делатности, и саветодавна стручна подршка унапређењу развоја малих бизниса.


Обавезе корисника, који са Хелп-ом потпишу уговоре о донацији, су регистрација пословне делатности у складу са законодавством Републике Србије, као и да похађају пословне и стручне обуке, и изврше повраћај 10% од вредности донације која им буде одобрена.


Пројекат финасира Шведска влада преко Шведске агенције за међународни развој и сарадњу – Сида, а суфинансира Град Панчево са 21,240,00 евра. Укупна вредност пројекта које ће се спровести у Панчеву износи око 75.000,00 евра и овим средствима биће подржано укупно 33 мала бизниса у областима заната, услуга и пољопривреде.


О пројекту:

Прва фаза пројекта „Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група“ реализује се од 1. јула 2021. до 30. јуна 2022. године у градовима Панчево, Краљево, Чачак и општинама Пријепоље, Владичин Хан и Босилеград.


Општи циљ пројекта је допринос смањењу сиромаштва, социјалној инклузији, инклузивном и одрживом економском развоју, пуној и продуктивној запослености, као и остваривању задовољавајућих услова рада за све, путем обезбеђивања побољшаног приступа тржишту рада и запошљавању. задовољавајућих услова рада за све, путем обезбеђивања побољшаног приступа тржишту рада и запошљавању.

Kontakt: Help Beograd, helpbg@help-serbia.org.rs , tel. 011/3046340.

ПОЗИВ ЗАИНТЕРСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ПОДРШКА ПРИ ЗАПОЧИЊАЊУ ИЛИ РАЗВОЈУ СОПСТВЕНИХ ПОСЛОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ формулар пријавни