Овде можете погледати све базе привредних субјеката, предузетника, привредних субјеката у поступку приватизације и привредних субјеката који су у стечају.Овде можете погледати све базе привредних субјеката, предузетника, привредних субјеката у поступку приватизације и привредних субјеката који су у стечају.

Списак правних лица на територији града Панчева

Списак предузетника на територији града Панчева

База структура привредних субјеката у Панчеву, према броју запослених на дан 31.12.2014.

База 130 најуспеснијих привредних субјеката у Панчеву на дан 31.12.2104.

Базе „start up“ правних лица 2016.године

Базе „start up“ предузетника 2016.године

Базе „start up“ правних лица 2015.годинеазе „start up“ правних лица 2014.године

Базе „start up“ предузетника 2015.године

азе „start up“ правних лица 2014.године

Базе „start up“ предузетника 2014.године

Овде можете погледати списак привредних субјеката на територији града Панчева који су у поступку приватизације, јануар 2015. године

Овде можете погледати списак привредних субјеката на територији града Панчева који су у поступку стечаја, јануар 2015. године