1. Покрајински секретаријат за привреду и туризам је расписао ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ У 2024. години.

Средства су намењена за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме која је купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости у периоду од 12. фебруара 2022. године до дана закључења Јавног конкурса. Машине/опрема треба да буде у складу са циљем Јавног конкурса и намењена за професионалну употребу.

Износ средстава одобрава се до 80% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ и без зависних трошкова набавке и других трошкова. Средства се одобравају у висини од најмање 200.000,00 динара до највише 3.000.000,00 динара.

Рок за подношење пријава је од 15. јануара до 30. јануара 2024. године.

 Више информација на :    2024-MIO-Konkurs.pdf (vojvodina.gov.rs)