ЛИДЛ у Панчеву

22.12.2015.

Градоначелник града Панчева господин Саша Павлов и заступници компаније „ LIDL “, данас су у Панчеву, потписали Уговор о отуђењу грађевинског земљишта.

Град Панчевоје дана 15.10.2015. године, у локалном листу „Панчевац“, на сајту града Панчева и сајту Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, огласио Јавно надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта.

Предмет јавног надметања била је катастарска парцела број 1909/5 К.О. Панчево, уписана у Лист непокретности број 16129 К.О. Панчево, у јавној својини Града Панчева.

По спроведеном поступку јавног надметања, Скупштина града Панчева донела је Решење о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта број II -04-06-16/2015-17 од 30.11.2015. године  једином понуђачу, а тиме и најповољнијем понуђачу LIDL SRBIJA SUPERMARKETI KD  

Опширније можете погледати ОВДЕ: