Основна делатност ЈКП “Грејање” Панчево је производња и снабдевање паром и топлом водом за потребе загревања стамбеног и пословног простора. Поред тога, ЈКП “Грејање” обавља и димничарске услуге.
Предузеће се финансира продајом својих услуга и те услуге су извор финансирања текућег пословања предузећа, редовног и инвестиционог одржавања. Део средстава за инвестиције усмерава се из буџета града Панчева, а део се финансира од прикључења нових корисника.

Дирекција:
Цара Душана 7
Панчево, 26101
Телефон: +381/13/315-400
FAX: (381/13)315-400
Диспечери:
Email: office@grejanje-pancevo.co.rs
Телефон: +381/13/315-400

ЈКП ГРЕЈАЊЕ

Ценовник услуга грејања