Развојна агенција Србије објавила је Јавни позив чија је сврха укључивање привредних субјеката у међународне ланце вредности мултинационалних компанија.

Бесповратна средства се могу доделити ради улагања у материјалну имовину, нематеријалну имовину, консултантску подршку као и подршку за успостављања сарадње са мултинационалним компанијама.

Услови за аплицирање, обим подршке и обрасци за пријаву могу се преузети на линку Развојне агенције Србије: http://JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLjAČA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA U 2022. GODINI (ras.gov.rs)