Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, na sajmovima u Evropi i na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji u 2019. godini.

Cilj dodele bespovratnih sredstava jeste sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, na sajmovima u Evropi i na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji u 2019. godini.

Sredstva su namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima za nastup na sajmu u Evropi i na međunarodnom sajmu u Republici Srbiji.

Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za nastupe na sajmovima koji se održavaju u periodu 01.12.2018. do 30.11.2019.godine.

Podnosilac prijave može podneti najviše dve prijave, i to jednu za nastup na sajmu u Evropi i jednu za nastup na međunarodnom sajmu u Republici Srbiji.

Više informacija možete potražiti na:http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1334-10-2019-a-a-e-2019