Покрајински секретаријат за привреду и туризам, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2017. ГОДИНИ

Право учешћа на Јавном конкурсу имају предузетници, микро и мала правна лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима,
односно пословима домаће радиности.

ВИСИНА СРЕДСТАВА

Средства у износу од 5.000.000,00 динара.

Субвенционисани износ се одобрава:

1.    За набавку опреме у висини од 100.000,00 до 300.000,00 динара (са ПДВ-ом);
2.    За набавку репроматеријала у висини од 100.000,00 до 200.000,00 динара (са ПДВ-ом);

Рок за подношење пријава је 16. октобар 2017. године.

Више информација на  link-у: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/885-stari-zanati-2017