Овогодишња VII „ЕКО РЕГАТА ТАМИШ“ одржана је према плану и програму, уз учешће 33 пловила у регати и 93 учесника на пловилима.

Приликом узводне пловидбе учесници регате су прикупљали „плутајући нанос“ у облику  пластичне амбалаже свих типова и врста који је био знатно мање присутан него ранијих година. Јабуци на месту где се задржала регата, уз констатацију да је истог било знатно мање него ранијих година.

При доласку у на локалитет „скела“ (по GPS навигацији  14км  Тамиша) у Јабуци, регати се придружило 7 чамаца са посадама из Јабуке, који су благовремено били евидентирани кроз списак учесника регате са полазком и повратком до Јабуке.

После послужења и освежења за учеснике регате наставлљена је пловидба у правцу Глогоњске плаже (24мкм Тамиша  на дестинацију где је регата остала на ноћењу.

У Глогоњу је био направљен традиционални дочек регаташа од стране домаћина, где је присутне после најаве члана тима за организацију дочека регате из Глогоња Јована Загорца поздравила председница Скупштине МЗ Глогоњ, чланица Градског већа града Панчева др Мирела Петровић, др Јордан Алексић декан Универзитета Сингидунум у одсеку за примењену екологију и др Јонел Субић директор Института за економику пољопривреде који су се у својим излагањима осврнули на битност оваквих манифестација и све оно што се чини на подизању еколошке свести поправци ситуације и конкретних еколошких стандарда уопште и конкретно на локалитету Глогоња. У име  „Еко регате Тамиш“ као координатор ове регате сам дао осврт на стање Тамиша на потезу од Панчева до Опова од пре 7 година до данас .  Свима је јасно да оно је данас много боље по питању „плутајућег наноса“ него пре 7 година када смо започели са овом регатом. Наше регате су доказале пловност Тамиша и по најкритичнијим  водостајима, а што је потпомогло да Тамиш у будућности као пловни пут одговарајуће категорије  уђе у Стратегију водног саобраћаја Републике Србије од 2015  до 2025 године

После Глогоња се пловило до Опова уз савлађивање накритичније деонице Тамиша, у зони Сефкерина. Овај део је познат по плићаку у пловном делу тока Тамиша, који настаје при ниском водостају и опасности од остатака стубова старог моста у речном кориту непосредно пре уласка у пролаз испод новог сефкеринског моста. Сви учесници су овај сектор прошли без и најмањег ексцеса.

У Опову је из предвиђеног програма на жалост изостало гостовање тамбураша, због најаве лошег времена, но овај „проблем“ је превазиђен уз помоћ гитаре власника марине и доброг расположења регаташа за дружење и песму. Због пада водостаја током ноћи, регата је из Опова кренула нешто раније, већ око 10 сати. Ово из разлога да се не би изгубио повољан водостај при проласку неповољног сектора за пловидбу у зони Сефкерина.

Приликом враћања регата се задржала на Јабучкој плажи где су додељена признања регаташима за активно учешће у VII „Еко регати Тамиш“

Општи закључак свих старих учесника регате да је на Тамишу по питању „плутајућег наноса“ знатно побољшана ситуација у односу на све предходне године. Још никада до сада нисмо имали за прикупити мању количину „плутајућег наноса“,што се рапидно смањивало за протеклих 6 година.

Ово значи да је „Еко регати Тамиш“  испунила свој циљ, дајући свој активни допринос у подизању свести о потрби заштите реке Тамиш и свих наших река..