Наша локална самоуправа је посвећена пружању ефикасних и квалитетних услуга, обезбеђивању правовремених  и прецизних информација, олакшавању процедура које су у нашој надлежности те је из тог разлога припремила неколико корисних брошура које можете погледати и преузети.

Брошура- Инвестициони потенцијали града Панчева

Водич за добијање грађевинских дозвола 2015

Овде можете погледати шематски приказ обједињене процедуре за издавање грађевинских дозвола

шематски приказ обједињене процедуре за издавање гд

 

 

 

 

 

 

 

Водич за привредне субјекте

Подстицајне мере за привредне субјекте

Привредни адресар града Панчева

Каталог браунфилда

Профил заједнице

Извештај-мишљење привредног сектора

Презентација– Графички приказ анализе резултата анкете привредника у оквиру израде „Стратегије развоја града Панчева 2014-2020. године“